Digital publications

Studiehandledning The Nordic Way – Globala vägval och nordisk förändringskraft

Download PDF
Studiehandledning The Nordic Way – Globala vägval och nordisk förändringskraft

Detta är en studiehandledning till skriften The Nordic Way – Globala vägval och nordisk förändringskraft. Till varje text finns ett antal frågor som kan diskuteras. Frågorna kan också med fördel användas vid seminarier eller panelsamtal om de olika artiklarna eller om hela skriften.