Women reading books by a lake
Websites

Svenskan i världen

Go to website
Svenskan i världen

A website about the Swedish language in the world (in Swedish).

Svenska institutet stödjer svenskundervisning vid universitet och högskolor utanför Sverige. Här finns information och tips för dig som jobbar som svensklärare eller studerar svenska. Du kan bl.a. hitta en adressförteckning över svenskundervisning vid universitet och högskolor utanför Sverige.