Booklets & brochures

Sweden – a country less ordinary (Swedish)

Download PDF
Sweden – a country less ordinary (Swedish)

Sverige – långt ifrån lagom är en bildrik bok som ger en glimt av Sverige genom att belysa några av de fakta, berättelser och milstolpar som format Sverige. Boken är på 100 sidor och består av 12 kapitel som täcker allt från historia, mat och traditioner till den svenska samhällsmodellen, jämställdhet och hållbarhet. Bilder, infografik och tidslinjer förtydligar och ger liv till berättelsen om Sverige.

Swedish embassies and consulates – to place your orders, kindly fill out the order form.

This publication is available in English, Swedish, Spanish, German, Russian, Arabic, and French.

Translations other than the ones mentioned above will have to be organised by the local foreign mission, including print – please contact order@si.se for guidance.

If you have any questions, please contact order@si.se